ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
การให้บริการ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ช่องทางการสื่อสาร
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบสภาท้องถิ่น


  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  
      

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงาน ป.ป.ช.  จึงขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือการมาติดต่อ ตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงพนักงานจ้างเหมาบริการ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียสำคัญหรือผู้มีส่วนได้เสียทางใดทางหนึ่งหรือได้รับผลกระทบจากการกำหนดนโยบายการปฏิบัติหน้าที่หรือการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ผ่าน QR Code ดังกล่าว และทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/zwjyuw ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
วันที่ประกาศ : 2567-03-06
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
งานกิจการสภา
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
คู่มือประชาชน
อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 13 คน
หมายเลข IP 3.239.91.5
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,362,321

แบบสอบถาม
สถิติการให้บริการประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
140 หมู่ 7 ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0-4418-5692   Fax : 0-4418-5692
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.