ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
การให้บริการ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ช่องทางการสื่อสาร
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบสภาท้องถิ่น


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นางโสภิต บุตรดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
โทรศัพท์ : 081 073 3826


นางโสภิต บุตรดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
โทรศัพท์ : 081 073 3826


นายสนั่น ขาวสกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 099 184 4236


นายนัฐพงษ์ อภัยจิตต์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
โทรศัพท์ : 087 870 7259


นางประสงค์ เข็มบุบผา
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 081 976 3833


นางสาวกัญญดา ปะกิระคะ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ : 099 140 4149


นายชัยภัทร โนนกระโทก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 087 259 7556


ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข ปก/ชก


ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง/ชง


นายมงคล ดำเดช
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถขยะ
โทรศัพท์ : 065 631 7759


ว่าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์


นางสาวอมรรัตน์ สุทา
พนักงานจ้างทั่วไป
โทรศัพท์ : 083 750 9369


นายจำลอง สงครามรอด
พนักงานจ้างทั่วไป
โทรศัพท์ : 062 507 9605
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
งานกิจการสภา
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
คู่มือประชาชน
อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 18 คน
หมายเลข IP 3.239.91.5
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,362,234

แบบสอบถาม
สถิติการให้บริการประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
140 หมู่ 7 ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0-4418-5692   Fax : 0-4418-5692
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.