ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
การให้บริการ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ช่องทางการสื่อสาร
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบสภาท้องถิ่น


  หน้าแรก     กองช่าง 

กองช่าง
กองช่าง  


นายสนั่น ขาวสกุล
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 099 184 4236


นายศุภวัฒน์ สุดหล้า
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 0874499241


นายจิรโรจน์ แป้นนางรอง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทรศัพท์ : 0934266205


นายสุรศักดิ์ ท้าวใคล
คนงานเครื่องสูบน้ำ
โทรศัพท์ : 0611585300


นายวันพิชิต สะทุมรัมย์์
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง
โทรศัพท์ : 061 331 8070


นายขจรพงษ์ ศรีอินทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
โทรศัพท์ : 093 475 6484
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
งานกิจการสภา
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
คู่มือประชาชน
อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 13 คน
หมายเลข IP 3.230.154.90
คุณเข้าชมลำดับที่ 5,122,296

แบบสอบถาม
สถิติการให้บริการประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
140 หมู่ 7 ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0-4418-5692   Fax : 0-4418-5692
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.