โครงสร้างการบริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เว็บไซต์บริการ
ช่องทางการสื่อสาร
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง


  หน้าแรก     พระราชบัญญัติ 
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติ  
     พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลเปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลเปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติระเบียบบริหารหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสร้างเปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     พระราชบญญัติ กําหนดแผนและขนตอนการกระจายอำนาจ ใหแก้ ่องค์กรปกครองส่วนทองถิ่นเปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเปิดอ่าน
     พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเปิดอ่าน
     รัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560เปิดอ่าน
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานกิจการสภา
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
คู่มือประชาชน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.231.21.105
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,349,522

อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
สถิติการให้บริการประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
140 หมู่ 7 ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0-4418-5692   Fax : 0-4418-5692
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı