ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
การให้บริการ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ช่องทางการสื่อสาร
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบสภาท้องถิ่น


  หน้าแรก     กองคลัง 

กองคลัง
กองคลัง  
กองคลัง


นางสาวพลอยนภัส คงคา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 087 239 6633


ว่าง
นักวิชาการคลัง ปก/ชก


ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางเกษราภรณ์ แถวโสภา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 097 213 0899


นางสาวสุกัญญา พูนศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 092 270 3310


นางผ่องพรรณ สะโม
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0892858513


นางสาววรัญญา ศรีอินทร์
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
โทรศัพท์ : 064 409 6515


นางกุลณัฐฐา พางาม
ผุ้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
โทรศัพท์ : 093 350 7805


นางสาวนุชจรี ฝอยทอง
พนักงานจ้างทั่วไป
โทรศัพท์ : 062 329 7929
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
งานกิจการสภา
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
คู่มือประชาชน
อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 12 คน
หมายเลข IP 3.239.91.5
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,362,587

แบบสอบถาม
สถิติการให้บริการประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
140 หมู่ 7 ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0-4418-5692   Fax : 0-4418-5692
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.