ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เว็บไซต์บริการ
ช่องทางการสื่อสาร
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  หน้าแรก   ภาพกิจกรรม     ภาพทั้งหมด 

ภาพทั้งหมด
ภาพกิจกรรม  

วันพุธที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  นายศิวสรรค์  ขอบใจกลาง  นายก อบต.หนองโดน  ร่วมกับวัดหนองจิก  สมาชิกสภา อบต.  โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหนองจิก  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  พนักงานส่วนตำบล และประชาชนในตำบลหนองโดน  จัดโครงการแห่เทียนพรรษา  ประจำปี  ๒๕๕๙  และเริ่มหล่อเทียนวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙

     
     
     
 
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
งานกิจการสภา
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
คู่มือประชาชน
อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.172.164.32
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,467,439

แบบสอบถาม
สถิติการให้บริการประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
140 หมู่ 7 ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0-4418-5692   Fax : 0-4418-5692
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.