ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เว็บไซต์บริการ
ช่องทางการสื่อสาร
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง


  หน้าแรก     ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ฯ 

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ฯ
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ฯ  

ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน

 

        1) แหล่งน้ำ

-  อ่างเก็บน้ำทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ประชาชนจะใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรได้ตลอดทั้งปี

-  ลำน้ำมาศ เป็นลำน้ำที่ไหลผ่านเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ประชาชนจะใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรได้ตลอดปี

-  ห้วยลี่ เป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนใช้เพื่อการเกษตรได้ในฤดูฝน

        2)  ขยะ

                -  ปริมาณขยะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ประมาณวันละ  1,500  กิโลกรัม/วัน

                -  การกำจัดขยะยังอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละครัวเรือน   กำจัดโดยวิธีเผาและฝังกลบ

 

ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
งานกิจการสภา
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
คู่มือประชาชน
อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.172.164.32
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,467,534

แบบสอบถาม
สถิติการให้บริการประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
140 หมู่ 7 ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0-4418-5692   Fax : 0-4418-5692
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.