ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เว็บไซต์บริการ
ช่องทางการสื่อสาร
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง


  หน้าแรก     ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน

 

        1)  การเกษตรกรรม

ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน  มีดังนี้

                                -   การเพาะปลูก   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน   มีการเพาะปลูกพืชที่สำคัญ คือ การเพาะปลูกข้าว นอกจากการปลูกข้าวแล้วยังมีการปลูกผลไม้ และพืชผักด้วย

                                -    การปศุสัตว์   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อการจำหน่าย เช่น สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด วัว

 

        2) การพานิชยกรรมและบริการ

2.1 สถานประกอบการด้านพานิชยกรรม

                                -    สถานีบริการน้ำมัน  1  แห่ง

                                -   ร้านค้าทั่วไป    44  แห่ง

                                -   สถานที่ประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    25   แห่ง

        3) การอุตสาหกรรม

การประกอบการอุตสาหกรรมในเขตองค์บริหารส่วนตำบลหนองโดน   ส่วนใหญ่แล้วเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน

 

ตารางแสดงประเภท / ขนาดโรงงานอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

จำนวน

1.  โรงสีข้าว

7   แห่ง

2.   โรงงานทำขนนจีน  (ในครัวเรือน)

3   แห่ง

 

        4) การท่องเที่ยว

ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน   มีอ่างเก็บน้ำทุ่งใหญ่ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ  2,500  ไร่

 เหมาะสำหรับปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยงทางธรรมชาติในอนาคตตลอดจนจัดเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายสำหรับประชาชน

 

ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
งานกิจการสภา
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
คู่มือประชาชน
อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 35.172.164.32
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,467,520

แบบสอบถาม
สถิติการให้บริการประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
140 หมู่ 7 ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0-4418-5692   Fax : 0-4418-5692
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.